Elektriciteitsverbindingen Ameland

Liander heeft in 2021 en 2022 de bestaande elektriciteitsverbindingen uitgebreid met twee nieuwe kabels om aan de sterk groeiende vraag naar capaciteit te kunnen voldoen.

De verbinding die door de Waddenzee gaat bestaat uit twee leidingen die parallel aan elkaar lopen op een onderlinge afstand van 150 meter. De kabels zijn zowel met rijdend als drijvend materieel aangelegd door de firma Alsema. Er werd eerst een gleuf gemaakt in de wadbodem, waarna de kabel werd geplaatst. De gleuf werd gedicht in het eerstvolgende hoogwater.

Veltman Marine Service heeft daarbij sleepwerk, survey werkzaamheden, crew transfers en crew changes verzorgd.

Zandsuppletie Ameland 2023

Tidal Kite testopstelling bij Ameland

Elektrificatie NAM-platform Ameland

Elektriciteitsverbindingen Ameland

Welke maritieme diensten bieden wij nog meer?