Brand-milieu-incident bestrijding

De Runner kan worden ingezet als blusboot zodat vanaf het water een brand kan worden bestreden. Dit kan een brand aan boord van een schip zijn, maar ook een brand aan de wal die vanaf het water beter is te bereiken. De Runner kan ook worden gebruikt als drijvende pompeenheid om de brandweer aan land van grote hoeveelheden water te voorzien. Aan het waterkanon kunnen schuimvormende middelen worden toegevoegd om tankbranden en andere brandende vloeistoffen te kunnen blussen.

Alle schepen zijn geschikt voor de bestrijding van milieu-incidenten. Dit kan door het bergen van zwerfafval zoals olievaten. Ook kunnen de schepen worden aangewend bij het aanbrengen van oliekerende schermen.

Neem gerust contact met ons op

Bekijk andere Projecten

Welke maritieme diensten bieden wij nog meer?