Elektriciteitsverbindingen Ameland

Liander heeft in 2021 en 2022 de bestaande elektriciteitsverbindingen uitgebreid met twee nieuwe kabels om aan de sterk groeiende vraag naar capaciteit te kunnen voldoen. De verbinding die door de Waddenzee gaat bestaat uit twee leidingen die parallel aan elkaar lopen op een onderlinge afstand van 150 meter. De kabels zijn zowel met rijdend als […]