Projecten

De projecten in ons werkgebied kenmerken zich veelal door een hoge mate van moeilijkheid, onzekerheid en risico als gevolg van talloze factoren, zoals de omvang, reikwijdte, duur en onderlinge afhankelijkheden van het project.

Sterk wisselende weersomstandigheden, getijden, ondieptes en eb en vloedstromen vergroten de complexiteit van de projecten. Bij deze complexe projecten zijn doorgaans meerdere belanghebbenden en disciplines betrokken.

Op deze pagina tonen we enkele meest in het oog springende opdrachten.

  • Alle projecten
  • Offshore en dredging support
  • Overige maritieme ondersteuning
  • Personenvervoer
  • SAR, bergen en slepen

Zandsuppletie Ameland 2023

Van begin mei tot en met augustus 2023 brengen baggerschepen van Boskalis aan de westkant van Ameland bij Hollum ruim 3 miljoen m3 zand uit de Noordzee naar het strand....
Bekijk project

Tidal Kite testopstelling bij Ameland

De Tidal Kite is verankerd in de zeebodem en vliegt onder water dwars op de stroming. De trekkracht die wordt opgewekt drijft een hydromotor aan die op zijn beurt een...
Bekijk project

Elektrificatie NAM-platform Ameland

Elektrificatie is standaard bij gaswinning op land. Op zee is het uitzonderlijk, want er is geen stopcontact te vinden waar je een platform op kan aansluiten. Platform AWG-1, dat drie...
Bekijk project

Elektriciteitsverbindingen Ameland

Liander heeft in 2021 en 2022 de bestaande elektriciteitsverbindingen uitgebreid met twee nieuwe kabels om aan de sterk groeiende vraag naar capaciteit te kunnen voldoen.De verbinding die door de Waddenzee...
Bekijk project

Welke maritieme diensten bieden wij aan?