Projecten

De projecten in ons werkgebied kenmerken zich veelal door een hoge mate van moeilijkheid, onzekerheid en risico als gevolg van talloze factoren, zoals de omvang, reikwijdte, duur en onderlinge afhankelijkheden van het project.

Sterk wisselende weersomstandigheden, getijden, ondieptes en eb en vloedstromen vergroten de complexiteit van de projecten. Bij deze complexe projecten zijn doorgaans meerdere belanghebbenden en disciplines betrokken.

Op deze pagina tonen we enkele meest in het oog springende opdrachten.

Welke maritieme diensten bieden wij aan?