Overige maritieme ondersteuning

Er zijn talloze voorbeelden van succesvolle diensten die we sinds 1988 hebben uitgevoerd, zoals het verlenen van assistentie bij waterbouwkundige projecten, bodembemonstering, het faciliteren van duik- en EOD-werkzaamheden, ecologische onderzoeken en het adviseren van overheden en instellingen over maritieme projecten.

Graag stellen wij onze kennis en ervaring beschikbaar voor uw maritieme vraagstukken en keuzes.

Neem gerust contact met ons op

Bekijk andere Projecten

Welke maritieme diensten bieden wij nog meer?