De vloot

Onze vloot bestaat uit meerdere multifunctionele vaartuigen. Door hun geringe diepgang, krachtige voortstuwing en grote wendbaarheid kunnen de schepen snel en op vrijwel iedere locatie binnen ons werkgebied worden ingezet.

Passagiers reizen comfortabel in de verwarmde accommodatie. Deklast en bagage kunnen goed worden geladen en gelost op het ruime achterdek.

Onze schepen beschikken over het Nationaal Veiligheidscertificaat (Klasse-certificaat) voor zeegaande motorschepen en voldoen daarmee volledig aan wet- en regelgeving zodat de veiligheid voor opvarenden, lading en milieu is gewaarborgd.

Runner

Salvator

Vigilant

Cappadocia

Malgovik

De Runner wordt ingezet in het Waddengebied en op de Noordzee tot 200 zeemijlen uit de kust. Het schip is geschikt voor het vervoer van maximaal 12 passagiers en is standaard uitgerust met een brandblusinstallatie, een brancard systeem, mobiele bergingspompen en sleeplijnen.

De Salvator wordt ingezet in het Waddengebied en op de Noordzee tot 5 zeemijlen uit de kust Het schip is standaard uitgerust met mobiele bergingspompen en sleeplijnen.

De Vigilant wordt ingezet in het Waddengebied en op de Noordzee tot 30 zeemijlen uit de kust. Het schip is geschikt voor het vervoer van maximaal 12 passagiers en is standaard uitgerust met een duwboeg, mobiele bergingspompen en sleeplijnen.

Projecten

Zandsuppletie Ameland 2023

Tidal Kite testopstelling bij Ameland

Elektrificatie NAM-platform Ameland

Elektriciteitsverbindingen Ameland

Welke maritieme diensten bieden wij aan?