Zandsuppletie Ameland 2023

Van begin mei tot en met augustus 2023 brengen baggerschepen van Boskalis aan de westkant van Ameland bij Hollum ruim 3 miljoen m3 zand uit de Noordzee naar het strand. Daarmee wordt de kustlijn op zijn plaats gehouden, zodat Ameland goed beschermd blijft tegen de zee. Speciale baggerschepen, sleephopperzuigers, zuigen zand op van de zeebodem […]

Elektrificatie NAM-platform Ameland

Elektrificatie is standaard bij gaswinning op land. Op zee is het uitzonderlijk, want er is geen stopcontact te vinden waar je een platform op kan aansluiten. Platform AWG-1, dat drie kilometer uit de noordkust van het Waddeneiland staat, is één van de eerste op het Nederlands deel van de Noordzee. En dus moest er een […]

Elektriciteitsverbindingen Ameland

Liander heeft in 2021 en 2022 de bestaande elektriciteitsverbindingen uitgebreid met twee nieuwe kabels om aan de sterk groeiende vraag naar capaciteit te kunnen voldoen. De verbinding die door de Waddenzee gaat bestaat uit twee leidingen die parallel aan elkaar lopen op een onderlinge afstand van 150 meter. De kabels zijn zowel met rijdend als […]