Tidal Kite testopstelling bij Ameland

De Tidal Kite is verankerd in de zeebodem en vliegt onder water dwars op de stroming. De trekkracht die wordt opgewekt drijft een hydromotor aan die op zijn beurt een generator aandrijft die groene stroom opwekt. Via een elektriciteitskabel wordt de opgewekte stroom naar het vasteland getransporteerd. De vlieger bestaat uit meerdere rijen vleugels die […]

Elektrificatie NAM-platform Ameland

Elektrificatie is standaard bij gaswinning op land. Op zee is het uitzonderlijk, want er is geen stopcontact te vinden waar je een platform op kan aansluiten. Platform AWG-1, dat drie kilometer uit de noordkust van het Waddeneiland staat, is één van de eerste op het Nederlands deel van de Noordzee. En dus moest er een […]

Elektriciteitsverbindingen Ameland

Liander heeft in 2021 en 2022 de bestaande elektriciteitsverbindingen uitgebreid met twee nieuwe kabels om aan de sterk groeiende vraag naar capaciteit te kunnen voldoen. De verbinding die door de Waddenzee gaat bestaat uit twee leidingen die parallel aan elkaar lopen op een onderlinge afstand van 150 meter. De kabels zijn zowel met rijdend als […]